Powrót do strony głównej

Inwerter / Falownik Kostal PIKO 10.0 - Moja-Energia.plPodział falowników według metod sterowania

sterowanie skalarne z charakterystyką liniową U/f = const. (taśmociągi, podnośniki itp.) lub charakterystyką kwadratową U/f2 = const. (wentylatory, pompy odśrodkowe itp.),

sterowanie wektorowe, np. DTC (ang. Direct Torque Control)

Falowniki skalarne znajdują zastosowanie w systemach napędowych zmiennomomentowych i są bardzo ekonomiczne, ich działanie polega na dostarczaniu do silnika minimalnej możliwej energii tak, aby nie spowodować jeszcze obniżenia się częstotliwości wyjściowej poniżej wartości zadanej.

Falowniki wektorowe stosuje się w systemach napędowych stałomomentowych, charaktryzują się optymalną regulacją momentu obrotowego, stosownie do wymagań stawianych przez maszynę i jej zastosowanie. Jakość dynamiki takiego napędu jest szczególnie widoczna w przypadku niskich prędkości obrotowych.

Falowniki ze sterowaniem DTC posiadają najbardziej zaawansowaną metodę sterowania silnikiem prądu przemiennego, która pozwala na dokładną kontrolę zarówno prędkości obrotowej silnika, jak i momentu obrotowego, bez konieczności stosowania sprzężenia zwrotnego w postaci enkodera na wale silnika.

Falownik niezależny – to przekształtnik przekazujący energię elektryczną z obwodu prądu stałego do autonomicznego (czyli nie związanego z linią elektroenergetyczną o stałej częstotliwości) odbiornika prądu przemiennego. Częstotliwość napięcia i prądu takiego układu zależą tylko od częstotliwości łączeń elementów sterowanych przekształtnika i często jest wielkością zmienną nastawianą jak kąt przesunięcia fazowego w prostownikach sterowanych.

Zobacz także: